OBCD

OPEN BUSINESS FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Talouskasvu ja sosiaaliset innovaatiot on välttämätöntä yhdistää osallistavampien, luovempien ja kestävämpien yhteiskuntien ja talouksien luomiseksi. OBCD-hankkeessa selvitetään miten yhteisötalouden ja avoimen liiketoimintamallin (open business) näkökulmia ja lähestymistapoja voidaan hyödyntää yhteiskunnallisissa yrityksissä edesauttamaan yhteisöjen myönteistä kehitystä. Tämä konsepti luo uusia tarpeita osaamiseen ja koulutukseen. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaan ja niiden kehittämiseen syntyy uusia ammatteja ja osaamistarpeita, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa.

MUUTA MAAILMAA YHTEISKUNNALLISEN YRITTÄJYYDEN AVULLA?

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten välistä yhteistyötä ja yhteiskehittää yhteiskunnallisten yritysten tarpeita vastaavia innovatiivisia koulutussisältöjä ja -työkaluja. Hankkeessa tunnistetaan osaamisvajeet ja nousevat ammatit liittyen avoimen liiketointamallin soveltamiseen, määritellään oppimistavoitteet ja kehitetään moduulimuotoisia koulutusohjelmia korkea- ja toiselle asteelle. Kehitystyötä tehdään yhdessä alan sidosryhmien kanssa. Hankkeessa perustetaan ’tietokolmio’ -osaamiskeskittymä (Knowledge Triangel), joka muodostuu korkeakouluista ja tutkimuslaistoksista, ammattioppilaitoksista ja yhteiskunnallisista yrityksistä. Hankkeessa luodaan myös yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemi, joka tukee kestävää arvonluontia avoimen liiketoimintamallin toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tavoitteet

Uusien ja innovatiivisten koulutusmuotojen -ja moduulien kehittäminen ja kokeilu

Yhteiskuntavastuun edistäminen

Yrittäjämäisen asenteen ja osaamisen edistäminen, sekä yrittäjämäiseen ajatteluun kannustaminen opiskelijoilla ja opettajilla (pohjautuen EntreComp -malliin)

Tarjottavan koulutuksen laadun ja tarpeeseen vastaamisen parantaminen – nousevien osaamistarpeiden tunnistaminen ja -vajeiden täyttäminen

Yhteistyön ja -kehittämisen mahdollistaminen ja tiedon jakaminen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ammattikoulujen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä

Tulokset

Tietokolmio (Knowledge Triangel -osaamiskeskittymä)

Raportti koulutuksen rungosta (pohjautuen tunnistettuihin osaamistarpeisiin)

Kaksi moduulimuotoista koulutusohjelmaa

Koulutuksen käsikirja

MOOC

OBCD Bootcamp -raportti

Yhteisymmärryspöytäkirja paikallisista kehityssuunnitelmista

Interaktiivinen palvelualusta

Paikallisen hub-toiminnan malli

Sisäiset arviointiraportit

Toimintasuosituksia

HANKKEESTA

TILAA OBCD-UUTISKIRJE

Täyttämällä alla olevan lomakkeen ja antamalla suostumuksen sähköpostien lähettämiseen, lähetämme sinulle kuukausittaisen uutiskirjeen ja päivityksiä projektin etenemisestä.