YRITTÄJYYSTAITOJEN KEHITTÄMINEN YHTEISKUNNALLISISSA YRITYKSISSÄ EUROOPASSA

Euroopan kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen on ollut yksi EU:n ja jäsenvaltioiden keskeisistä poliittisista tavoitteista jo useiden vuosien ajan. Eurooppalainen yrittäjyystaitojen puitekehys, Entrecomp (The Entrepreneurship Competence Framework) julkaistiin vuonna 2016 (Joint Research Centre), ja sen tavoitteena on toimia välineenä, jonka avulla parannetaan Euroopan kansalaisten ja organisaatioiden yrittäjyysvalmiuksia.

Entrecomp-malli on kansainvälisesti tunnettu ja laajasti käytetty.  Se pyrkii ottamaan huomioon kaikki ne toimintaympäristöt, joissa yrittäjyysosaaminen on tärkeää, kaupallisesta alasta voittoa tavoittelemattomaan toimintaan. Malli koostuu kolmesta eri osaamisalueesta: “Ideat ja mahdollisuudet”, ”Resurssit” ja ”Toimintaan”, jotka jakautuvat tietoihin ja taitoihin yrittäjyysosaamisen rakennuspalikoiksi. Viitekehys tarjoaa kattavan luettelon tavoiteltavista oppimistuloksista.

Laajuus ja monipuolisuus ovat EntreCompin vahvuus. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että sen on mahdotonta vastata kunkin alan erityispiirteisiin. Monilla aloilla tarvitaan erityisosaamista, joka ei kuulu EntreCompin piiriin. Open Business for Community Development (OBCD) -hankeryhmä on kartoittanut tutkimuksen avulla yhteiskunnallisissa yrityksissä ja avoimissa liiketoimintaprosesseissa tarvittavaa osaamista ja pyrkii rakentamaan ehdotuksen siitä, millainen olisi sosiaalinen EntreComp, eli SentreComp.

Yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristö on erityinen perinteisiin voittoa jakaviin yrityksiin verrattuna. Yhteiskunnalliset yritykset ovat useasti riippuvaisia useista rahoituslähteistä. Niiden juridinen muoto voi myös vaihdella: on olemassa voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, säätiöitä, osuuskuntia sekä yhtiöitä. Joskus yhteiskunnallisten yritykset ovat hybridejä, joissa erityyppiset liiketoimintamallit sekoittuvat, jolloin yhteiskunnallisten yritysten johtajien on entistä tärkeämpää ymmärtää monikanavarahoitusta ja erilaisia toimintaympäristöjä sekä liiketoimintastrategioita.

Yhteiskunnallisten yritysten määritelmän mukaan yhteiskunnallisella yrityksellä on ensisijaisesti yhteiskunnallinen päämäärä, joka pyrkii ratkomaan esimerkiksi sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä haasteita. Strateginen kehittämistyö yhteiskunnallisissa yrityksissä edellyttää monimutkaisten yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten ymmärtämistä. Eduksi on myös kyky strategiseen ja tehokkaaseen vaikuttamistyöhön. Lisäksi yhteiskunnallisten yritysten etiikka edellyttää osallistamista ja avoimuutta kaikilla tasoilla, toisin kuin useimmissa perinteisissä voittoa jakavissa yrityksissä.

Näitä ja monia muita erityispiirteita ei löydy tällä hetkellä EntreComp-ohjelmassa, jota käytetään laajalti eri puolilla Eurooppaa kouluissa, yliopistoissa ja uravalmennuspalveluissa. Pitäisikö yhteiskunnallisten yritysten osaamista kehittää koulutuksessa oman sosiaalisen EntreCompin eli SEntreCompin avulla? Mitä osaamista ja taitoja sen tulisi sisältää? OBCD-tiimi arvostaa palautettasi! Jaa ajatuksesi kanssamme osoitteessa info@obcdproject.eu tai LinkedInissä.