Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του έργου OBCD

Το έργο Open Business for Community Development ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 για την προώθηση της καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (HE), τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (c-VET), τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Μέσω της προσέγγισης της Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας, το έργο OBCD προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων (SE), με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα στις επιλογές κατάρτισης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων με το σχεδιασμό και τη δοκιμή στοχευμένων νέων προγραμμάτων σπουδών για επαγγελματίες κοινωνικών επιχειρήσεων. Το έργο θα αναπτύξει επίσης οικοσυστήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Φινλανδία και θα εγκαινιάσει ένα πιλοτικό εκπειδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας.
 
Δεδομένης της τεχνογνωσίας και της σημαντικής συνεισφοράς σας στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και ανακοινώσεις για το έργο.
 
Σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία επικοινωνίας από τους χρήστες θα συλλέγονται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, ενημερώσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το έργο OBCD. Δεν θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς σε εμάς σε κανένα τρίτο μέρος.
 
Εάν συμμετέχετε στην ηλεκτρονική επικοινωνία αλλά αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να εξαιρεθείτε από την κοινή χρήση , επικοινωνήστε με το OBCD στη διεύθυνση info@obcdproject.eu. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή.