Έκθεση Δομής Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο στόχος της έκθεσης «Δομή της Εκπαίδευσης D2.2» είναι να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες εκπαίδευσης για τη διεύρυνση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε διάφορες μεθόδους ενώ στην διαδικασία  εμπλέκεται  μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες της ΕΕ, και συγκεκριμένα από Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία και Ελλάδα.

Είμαστε ευγνώμονες  για τις προσπάθειες όλων των εταίρων του έργου OBCD και πολλών άλλων ανθρώπων από τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Τα κύρια αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην έκθεση παρατίθενται παρακάτω.

Χαρτογράφηση Δεξιοτήτων

Η εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελεί μια μεγάλη  πρόκληση, απαιτώντας δεξιότητες σε οικονομικό, κοινωνικό, διοικητικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Παρόλο που υπάρχουν υψηλά εκπαιδευμένα άτομα στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε εάν η κατοχή αυτού του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης είναι αρκετή για κάποιον ώστε να γίνει κοινωνικός επιχειρηματίας. 

Για να ανακαλύψουμε ποιες δεξιότητες απαιτούνται σε κοινωνικές επιχειρήσεις, 

 1. Πραγματοποιήσαμε  συνεντεύξεις σε  60 επαγγελματίες από την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτοί οι επαγγελματίες είναι κοινωνικοί επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου και εκπαιδευτές  επαγγελματικής κατάρτισης.
 2. Πραγματοποιήσαμε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε 122 επαγγελματίες κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Μέσω των συνεντεύξεων και τηςτης έρευνας, καταφέραμε να προσδιορίσουμε  80 δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για κάποιον που εργάζεται σε μια Κοινωνική Επιχείρηση. 

Αυτές οι δεξιότητες έχουν ομαδοποιηθεί σε 19 μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Μάνατζερς και στελέχη ανάπτυξης  κοινωνικών επιχειρήσεων:

.

 • Κατανόηση της πολιτικής, οικονομικής, νομικής και κοινωνικής δυναμικής της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
 • Διαχείριση της καινοτομίας στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ανοικτή καινοτομία, καινοτόμος μετασχηματισμός για τη βιωσιμότητα). 
 • Στρατηγική διαχείριση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (αποστολή και όραμα, κοινωνική αλυσίδα αξίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μοντέλο επιχείρησης). 
 • Ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (διαφάνεια, ευθύνη, δημοκρατία και κοινωνική ευθύνη). 
 • Υπεύθυνη ηγεσία και ενδυνάμωση των υπευθύνων ηγετών. 
 • Εύρεση και διαχείριση των οικονομικών πόρων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (συγκέντρωση κεφαλαίων, ιδιωτική/δημόσια χρηματοδότηση). 
 • Αξιολόγηση και προβολή  του κοινωνικού αντικτύπου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (εργαζόμενοι/εθελοντές). 
 • Κοινωνικό και ψηφιακό μάρκετινγκ. 
 • Διαχείριση πολύπλοκων δικτύων και της διαφορετικότητας

Εργαζόμενοι:

 • Ανοικτή επιχειρηματικότητα και ανοικτότητα στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων, κοινωνικός αντίκτυπος , στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης (ESG- environmental, social governance). 
 • Ψηφιακές δεξιότητες στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 
 • Συγκέντρωση κεφαλαίων και φορολογία. 
 • Υποστήριξη στη διοίκηση και διαχείριση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 
 • Ανθρώπινο δυναμικό. 
 • Ήπιες (soft)  δεξιότητες. 
 • Επικοινωνία. 
 • Δικτύωση στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις. 
 • Πράσινη μετάβαση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

To βασικό συμπέρασμα είναι ότι για να εργαστεί κάποιος σε μια κοινωνική επιχείρηση, πρέπει να είναι ειδικός στη διοίκηση και στα κοινωνικά ζητήματα. Αυτά είναι δύο είδη δεξιοτήτων που συνήθως δεν διδάσκονται μαζί στην επαγγελματική κατάρτιση και το πανεπιστήμιο. 

Για αυτόν τον λόγο, το έργο OBCD θα αναπτύξει  ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που ενσωματώνει κοινωνικά και διοικητικά θέματα για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. 

Περαιτέρω αποτελέσματα έχουν προκύψει μέσω της έρευνας και δημοσιεύονται για να βοηθήσουν και άλλους ερευνητές σε όλο τον κόσμο.

Χαρτογράφηση Επαγγελμάτων

Στην έκθεση «Δομή της Εκπαίδευσης D2.2» εξετάσαμε επίσης τα νέα επαγγελματικά προφίλ που μπορούν να βρεθούν στις κοινωνικές επιχειρήσεις σήμερα.

Πρόκειται για επαγγελματικά προφίλ που υπάρχουν μόνο σε κοινωνικές επιχειρήσεις και μπορεί να αποτελούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. 

Δέκα νέα επαγγελματικά προφίλ έχουν εντοπιστεί μέσα από το έργο OBCD.

Δύο από αυτά τα επαγγελματικά προφίλ έχουν αναλυθεί πιο λεπτομερώς. Αυτά είναι ο «Μάνατζερ και στέλεχος ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων» και το «Βοηθητικό Διοικητικό Στέλεχος Κοινωνικών Επιχειρήσεων». 

Οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται σε αυτά τα επαγγελματικά προφίλ παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκθεση.

Social EntreComp

Στην Ευρώπη υπάρχει ένα μοντέλο που καταγράφει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι κάποιος επιχειρηματίας. Αυτό το μοντέλο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επιχειρηματικών Ικανοτήτων – EntreComp. 

Το EntreComp καθορίζει ποιες γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και διαχείριση ενός επιχειρηματικού έργου.

Στην έκθεση D2.2 του έργου OBCD, εξετάσαμε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. 

Οι δεξιότητες για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι πολύ παρόμοιες με τις δεξιότητες του EntreComp, αλλά υπάρχουν και ορισμένες δεξιότητες που είναι καινούριες. 

Έχουμε ονομάσει αυτό το μοντέλο δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία και διαχείριση μιας κοινωνικής επιχείρησης “Social EntreComp”.

Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος/α κοινωνικός/ή επιχειρηματίας πρέπει να είναι ενήμερος/η για κοινωνικά θέματα (Κοινωνική Παιδεία) και να είναι σε θέση να γνωρίζει και να εκτελεί τα παρακάτω:

  • Γνωρίζει τις γενικές αρχές των κοινωνικών προκλήσεων.
  • Γνωρίζει πολύ καλά τις γενικές διαδικασίες κοινωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
  • Γνωρίζει για τη συμμετοχική και ανοικτή διακυβέρνηση.
  • Επικοινωνεί τον κοινωνικό αντίκτυπο
  • Έχει κοινωνική ευθύνη.
  • Επιδεικνύει αλληλεγγύη (υποστηρίζει  και βοηθά άλλα άτομα και ομάδες στην κοινωνία).
 • Διαχειρίζεται την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων (Η κοινωνική επιχείρηση υποχρεούται να επιτύχει τόσο οικονομικά αποτελέσματα όσο και θετικές κοινωνικές επιπτώσεις).
 • Προωθεί την διαφάνεια (Επικοινωνεί την δραστηριότητα και τα  αποτελέσματα  της κοινωνικής επιχείρησης χωρίς να κρύβει πληροφορίες).
 • Χρησιμοποιεί ανοικτούς πόρους. Ξέρει πώς να εντοπίζει πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, χωρίς να πληρώνει γι’ αυτούς, και να τους χρησιμοποιεί υπεύθυνα.

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι η εργασία σε μια κοινωνική επιχείρηση απαιτεί πολλές δεξιότητες και ότι τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης δεν είναι πάντα διαθέσιμα. 

Δείχνει επίσης ότι είναι σημαντικό να βελτιώνονται οι δεξιότητες των επαγγελματιών στις κοινωνικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία, καθώς και να γίνει γνωστή η σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην αντιμετώπιση της κρίσης βιωσιμότητας.