Από το EntreComp στο SEntreComp – Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για τις Κοινωνικές επιχειρήσεις

Στο EntreComp, The Entrepreneurship Competence Framework, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους πολιτικής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη εδώ και πολλά χρόνια.. Σε παγκόσμιο επίπεδο, …

Από το EntreComp στο SEntreComp – Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για τις Κοινωνικές επιχειρήσεις Διαβάστε Περισσότερα »